Echo

Onze praktijk is in het bezit van twee echo-apparaten. Tijdens de spreekuren in Doesburg en in Brummen van Nanna, Lotte en Marloes is er mogelijkheid om een echo te maken.

Met de huidige echo apparatuur kunnen we al veel van het kindje zien. Maar veel afwijkingen zijn zeker in een vroeg stadium (nog) niet zichtbaar of worden, ook al wordt er zorgvuldig gekeken, tijdens een standaard onderzoek niet opgemerkt. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby. Aan de andere kant brengt de echo wel eens onverwachte zaken aan het licht, die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval wordt je naar een gynaecoloog verwezen voor nader onderzoek.

Vroege echo
De eerste echo zal indien gewenst rond 7 weken zwangerschap gemaakt worden om te kijken of er een kloppend hartje is en de zwangerschap in de baarmoeder zit. Dit wordt ook wel een vitaliteitsecho genoemd. Dit zal of net voor de intake of tijdens het intakegesprek gebeuren.

Termijnecho
In een normale zwangerschap krijg je een termijnecho tussen de 10 en 12 weken. Met deze echo wordt gekeken of het hartje klopt en of de zwangerschapsduur overeenkomt met de eerste dag van de laatste menstruatie. We stellen dan ook de uitgerekende datum vast.

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
Rond 13 en 20 weken zwangerschap kun je een uitgebreide echo laten maken. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje prenatale screening. Deze echo’s zijn sinds oktober 2022 ook mogelijk in de praktijk in Doesburg, bij het Echocentrum ViP.

Groeiecho
Soms is het nodig om meer echo’s te maken. Bijvoorbeeld als er tijdens het spreekuur getwijfeld wordt aan de groei of aan de ligging van het kindje. Ook als je een indicatie hebt om groeiecho’s te maken tijdens de zwangerschap zullen wij dit doen. Dit bespreken we altijd met je van te voren. Wij verrichten standaard rond 35 weken een liggingsecho. Bovenstaande echo’s worden allemaal vergoed door je zorgverzekering.

Extra keuze kijkmomenten
Tijdens de gehele zwangerschap mag je twee momenten kiezen om even naar de baby te kijken door middel van een echo. We spieken dan even naar de baby en luisteren het hartje. Het is geen medische echo en zullen dus ook niet de groei van de baby meten. We zouden het fijn vinden als je vóór het maken van een regulieren afspraak aangeeft of je op dat moment een kijkmoment wil hebben.

Standaard groeiecho?
Wij kiezen er bewust voor om niet standaard bij alle zwangere vrouwen een groeiecho of meerdere groeiecho’s te maken. Dat heeft de volgende reden:
Echoscopische metingen zijn maar beperkt betrouwbaar. Uit onderzoek blijkt dat de foutmarge van echometingen oploopt tot 20%. Dus de werkelijke meting kan 20% hoger of lager.
Uit de IRIS studie (onderzoek naar standaard groeiecho’s tijdens de zwangerschap) blijkt dat hiermee niet meer kindjes worden opgespoord die te klein zijn. Wel leidde de extra groeiecho’s tot het onterecht eerder inleiden van bevallingen en daarmee een toename van geelzucht bij pasgeborenen. Wij voelen natuurlijk wel elke controle naar de groei van de baby met onze handen. Indien daarna van toepassing, kunnen we altijd een groeiecho op indicatie maken.

Informatieavonden

Wij organiseren met enige regelmaat informatieavonden. Bekijk hieronder de lijst met informatieavonden.

Deel deze pagina