0313 - 475687

(Dreigende) miskraam

Vaginaal bloedverlies en/of buikpijn zijn de eerste tekenen van een dreigende miskraam. Het patroon, de duur en de hevigheid van het bloedverlies evenals de buikpijn kunnen verschillen.
Op het moment dat je deze verschijnselen hebt kan nog niet voorspeld worden of er sprake is van een miskraam.
In 50% van de gevallen blijkt er geen sprake te zijn van een miskraam.

De verschijnselen die kunnen wijzen op een miskraam zijn:

  • helderrood vaginaal bloedverlies
  • buikpijn, lijkend op menstruatie-achtige krampen
  • verlies van weefsel. Dit weefsel is vaak donker van kleur, kan wat glanzen. Soms wordt er wit/grijs vlezig weefsel gezien
  • verlies van zwangerschapsverschijnselen zoals misselijkheid of gespannen borsten. NB: dit verschijnsel alleen wijst meestal niet op een miskraam, wel in combinatie met bovenstaande verschijnselen. 

Het gebeurt regelmatig dat een zwangere bruinig bloed of slijm verliest. Dit is vaak het gevolg van een gesprongen bloedvaatje door verhoogde druk, bijvoorbeeld na hoesten of niezen. Ook na gemeenschap kun je wel eens wat bruinig bloed verliezen. Dit duidt doorgaans niet op een (dreigende) miskraam.

Indien er sprake is van bovenstaande verschijnselen is het verstandig contact op te nemen met de dienstdoende verloskundige 0313-475687 toets 1 in het keuzemenu.
Afhankelijk van de aard van de klachten en de zwangerschapsduur kan er een afspraak gemaakt worden voor een echo. Dit wordt per situatie bekeken.
Als je ook weefsel hebt verloren dan is het fijn als je dit bewaart. De verloskundige kan dan na overleg het weefsel bekijken.

Mocht het door middel van een echo duidelijk zijn geworden dat er sprake is van een miskraam dan worden er belinstructies gegeven door de verloskundige. Bij normaal bloedverlies wordt er meestal 1 week afgewacht. Het lichaam zal zelf proberen het vruchtje uit te stoten. Dit gaat vaak gepaard met flinke menstruatiekrampen. In veel gevallen wordt het weefsel volledig uitgestoten. Indien het weefsel niet vanzelf loslaat zijn er 2 mogelijkheden:

Medicijnen
De miskraam wordt opgewekt dmv het medicijn misoprostol. Dit wordt voorgeschreven door de gynaecoloog. De medicijnen neemt u thuis in waarna er afgewacht wordt of het lichaam gaat reageren.

Curettage 
Indien het weefsel niet vanzelf loslaat, of als dit deels gebeurt zal er een curettage plaatsvinden. Dit gebeurt in het ziekenhuis. Met een buisje wordt de baarmoeder leeg gezogen. Zodra de baarmoeder leeg is zal het lichaam zich weer herstellen. Het bloedverlies en buikpijn zullen langzaam stoppen. Dit kan nog wel een week duren, soms 2 weken. Meestal komt binnen 6 weken de menstruatie weer op gang, een teken dat het lichaam klaar is voor een nieuwe zwangerschap.

Het doormaken van een miskraam is vaak een emotionele periode. Het betekent op dat moment een streep door de toekomst. Vaak komt een miskraam geheel onverwacht. De verdrietige gevoelens zijn het meest intens binnen de eerste 4-6 weken en worden duidelijk minder bij 3-4 maanden. Naast gevoelens van verdriet kunnen er andere gevoelens bestaan zoals schuld, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte. Er is tijd nodig deze gevoelens te verwerken. Dit mag ieder op zijn eigen manier doen. Enkele weken na de miskraam kan het fijn zijn een afrondend gesprek te hebben. 

Voor meer informatie en verhalen kun je kijken op www.deverloskundige.nl/miskraam